Disclaimer / Gebruikersovereenkomst

De StudiekeuzeTraining is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59076259.

Deze website StudiekeuzeTraining is het eigendom van en wordt beheerd door:
StudiekeuzeTraining
T: 06 23 82 00 87
E: info@studiekeuze-training.nl

Gerelateerde informatie:
Algemene Voorwaarden
Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen StudiekeuzeTraining en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website studiekeuze-training.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

StudiekeuzeTraining behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan StudiekeuzeTraining

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudiekeuzeTraining het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website:
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van StudiekeuzeTraining bevindt of via de link naar de website van StudiekeuzeTraining wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid:
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. StudiekeuzeTraining staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
StudiekeuzeTraining is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien StudiekeuzeTraining van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites:
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. StudiekeuzeTraining heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy:
StudiekeuzeTraining verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Studiekeuze Training op via het contactformulier.
StudiekeuzeTraining versie 31 mei 2019